Ochrona oczu i twarzy

Ochrona oczu oraz twarzy przeznaczona jest dla wszystkich osób pracujących w warunkach, w których występuje zagrożenie uszkodzenia wzroku. Okulary ochronne, gogle ochronne oraz przyłbice ochronne zabezpieczają przed odpryskami cząstek, płynów, pyłów, działaniem produktów chemicznych i promieniowaniem.