Ochrona słuchu

Ochrona słuchu przeznaczona jest dla wszystkich osób pracujących w warunkach, w których występuję zagrożenie uszkodzenia słuchu poprzez ekspozycję na działanie hałasu powyżej 85 dB (wartość graniczna).